home » hopmanhuis » Kosten

Kosten

Bouwbegrotingen bestaan uit een aantal standaard kostenposten. Denk maar aan de architectkosten voor ontwerp, de technische bouwtekeningen en de bouwbegeleiding. In de bouwbegroting moet ook een post worden opgenomen voor het verrichten van de Omgevingsvergunning en het overleg met Welstand of een andere kwaliteitstoetsing. En natuurlijk zijn er de kosten voor de bouw- en bouwmaterialen.

De Hopmanhuis procedure gaat uit van een 2-fasen traject. Wij vinden het belangrijk dat opdrachtgevers inzicht hebben in kosten. Je weet waarvoor je betaalt, aan wie en wanneer. Financieel gezien biedt deze transparantie en onze gescheiden benadering een groot voordeel. Met ons module systeem kun je bovendien zelf bepalen welke werkzaamheden je door ons wilt laten uitvoeren.

Fase 1 Oriëntatie & Ontwikkeling

Het orientatiegesprek is geheel vrijblijvend en gratis. Na het oriëntatiegesprek kunnen we starten met het maken van een schetsontwerp. We ondertekenen dan een ontwerpovereenkomst.

A. Ontwerpovereenkomst

Met de ontwerpovereenkomst geef je ons opdracht voor:

  • Het maken van een schetsontwerp op basis van het Woonwensformulier en overige ingeleverde documentatie
  • Het opstellen van een globaal bouwkosten overzicht
  • Het maken van tekeningen van de plattegronden
  • Het maken van een 3D visualisatie van de woning

Je ontvangt alles in één presentatie samen met een globaal kosten overzicht.
Voor meer informatie over de ontwerpovereenkomst en kosten neem contact met ons op.

Na de presentatie van het schetsontwerp zetten we een volgende stap in het proces. We sluiten een ontwikkelingsovereenkomst af.

B. Ontwikkelingsovereenkomst

Met de ontwikkelingsovereenkomst geef je opdracht voor:

  • Verwerken van eventuele wijzigingen op het schetsontwerp
  • Het opstellen van een volledige technische omschrijving van de woning
  • Het aanbesteden bij één of meerdere aannemers ten behoeve van bouwofferte
  • Controleren van de bouwoffertes en adviseren inzake aannemerselectie

Aan het einde van deze fase ontvang je alle benodigde documenten, definitieve tekeningen, de technische omschrijving en een concrete bouwbegroting. Met dit complete pakket kan de aannemer starten met bouwen.

Voor meer informatie over de ontwikkelingsovereenkomst en kosten klik hier.

Fase 2 Uitvoering

Voor de uitvoer van de bouw sluit je direct met de geselecteerde aannemer een bouwcontract af. Omdat we bij meerdere partijen hebben aanbesteed, weet je zeker dat je de beste bouwprijs hebt. Daarnaast is het voor de bouwgaranties ook heel prettig als je weet bij welke partij je kunt aankloppen.

In Fase 2 verzorgen wij de aanvraag voor de Omgevingsvergunning, bestektekeningen en de bouwbegeleiding. Daarnaast bepaalt je zelf de extra werkzaamheden waarvoor je de expertise van Hopmanhuis wilt inschakelen.

Aanvullende modules

Module A: Vooroverleg met Welstand of Kwaliteitsteam in fase 1.
Module B: Aanvragen Omgevingsvergunning
Module C: Advies en bouwbegeleiding
Advieswerkzaamheden zijn o.a.: overleg met de aannemer, kiezen van bouwmaterialen, controleren van de tekeningen van de aannemer, bouwbezoeken, vooropname en oplevering.

In een orienterend gesprek informeren wij je graag nader over de inhoud van de overeenkomsten en de aanvullende modules, alsmede de bijbehorende tarieven.